GENEL KİMYASALLAR

>Tuzlar

Ticari İsmi Kimyasal İsmi Açıklama
AMONYUM BİFLORÜR AMBI Cam işleme, metal yüzey işleme, ahşap koruyucularının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bakteri öldürücü olarak şeker fabrikalarında, bira fabrikalarında ve damıtma tesislerinde kullanılmaktadır.
AMONYUM KLORÜR Amonyum Klorür Tekstil ve deri sektöründe, kumaş baskısında ve boyamada kullanılır. Metallerin çinko kaplamasında ve kalaylanmasında dekapajlama ajanı olarak kullanılır. Ayrıca sığırlar için yem desteği olarak da kullanılır
AMONYUM PERSULFAT Amonyum Persulfat Camda, çinko ve PCB üretiminde etching ajanı olarak, tekstil ve ağartma işlemlerinde, renk ve koku giderme yağlarında, boyaların üretiminde, bakırın yüzey muamele ajanı olarak. Toprak düzenleyici.
DEMİR SÜLFAT Demir Sülfat Yün boyamada bir mordon olarak, mürekkep üretiminde, gübre ve yem katkısı olarak kullanılır. Bir katalizatör olarak, tehlikeli atık muamelesinde, su şartlandırmada ve kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.
DEMİR ÜÇ KLORÜR Demir Üç Klorür Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma, bakır aşındırma işlemlerinde ve tekstil (mordan olarak) kullanılmaktadır.
DİMETİL SÜLFAT Dimetil Sülfat Kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanı. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boya ve finisajda ) kullanılır.
DİSSOLVINE NA EDTA Tekstil, kozmetik ve sanayide metal iyonlarını kontrol etmek için kullanılır.
KALSİYUM KARBONAT Kalsiyum Karbonat Kalsiyum karbonat, sanayide mermer, tebeşir ve kireçtaşı , boya malzemelerinin , PVC üretimnde ve seramik yapımında kullanılır. Ayrıca tıb alanında ve gıda katkı maddesi olarak da uygulama alanı vardır.
KALSİYUM KLORÜR Kalsiyum Klorür Yağ çıkarmada ve yollar için buz kırmada kullanılır. Gıdalarda doku sertleştirici olarak rol oynar.
MAGNEZYUM KLORÜR Magnezyum Klorür Suda ve alkolde çözünür. Çimento, delme ve öğütme çarklarında, kimyasal üretim ve toz bağlamada, magnezyum metal ve üretiminde, ateş geçirmezlik ajanlarında, tekstil ve kağıt üretiminde katkı olarak, dezenfektanlarda, yangın söndürücüler ve seramiklerde, gıda sektöründe pıhtılaştırıcı olarak kullanılırlar. Sıvı hali, karayollarında buz karşıtı veya buz bozucu olarak kullanılır.
POTASYUM KARBONAT Potasyum Karbonat Endüstriyel ürünlerde, camlarda, seramiklerde, patlayıcılarda, gübrelerde ve sırlama endüstrisinde, kişisel bakım ürünlerinde, yumuşak sabunların üretiminde, gıda sanayinde, inorganik tuzların üretiminde, boyalarda ve yün bitirme işlemlerinde kullanılır.
POTASYUM NİTRAT Potasyum Nitrat Yaygın olarak gübre yapımında ve oksitleyici etkisinden dolayı karabarut ve havai fişek yapımında kullanılır
POTASYUM PERSÜLFAT Potasyum Persülfat Poliakrilonitril elyaf üretiminde, çeşitli monomerlerin polimerizasyonunda; tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak; kükürt boyalarının oksidasyonunda; metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında; çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde; amonyum sülfat saflaştırılması; antiseptik olarak; sabun üretiminde ve ilaç üretiminde kullanılır
POTASYUM TRİPOLİFOSFAT Potasyum Tripolifosfat Suda çok çözünür, orta alkalilikte çözeltiler verir. Lateks emülsiyon boyalarında pigment dağılımını sağlar. Sıvı deterjanların formülasyonlarında yer alır. Süspanse edici ajan olarak kullanılmaktadır. Diğer kullanımları su muamelesi, boyalar ve kauçuktur
SODYUM ASETAT Sodyum Asetat Kuvvetli bir baz ve zayıf asidin tuzu olması, petrol üretimi ve delme çamurlarda, gıda muhafaza, tekstil ve elektrolizle kaplamada tamponlar olarak kullanımına imkan verir. Elastomer endüstrisinde bir geciktirici olarak kullanılır. Deri endüstrisinde tabaklamada, tan (esmerleşme)' de daha düzenli bir etki ve hızlı bir nüfuz sağlamak içilin kullanılır. Boyalar, pigmentler, ilaçlar ve simamik asit gibi organik bileşiklerin üretiminde bir ara maddedir. Ayrıca sabun endüstrisinde ve glukozun saflaştırılmasında kullanılır
SODYUM ASİT PYROFOSFAT SODYUM ASİT PYROFOSFAT Unlu mamüllerde yaygın kullanıma sahiptir. Ayrıca patates ve şeker şurubunda renk değişimlerini (bozulmalarını) önlemek için kullanılır. Kabartma tozunda ana hammaddelerden biridir, kabarmayı tetiklemek amacıyla kullanılmaktadır
SODYUM BENZOAT Sodyum Benzoat Asitli gıdalardaki mikroorganizma gelişimini engellemek için kullanılır. Meyve suları, gazoz, turşu gibi gıdalarda olduğu gibi ilaç sanayinde de antimikrobiyal madde olarak kullanılır
SODYUM BİSULFAT Sodyum Bisulfat Metal de son işlemde, temizlik ürünlerinde, klorlama işlemlerinde suyun pH düşürmek için ve yüzme havuzları da kullanım yeri bulur. Gıda Tipi sodyum bisulfate içecek, soslarda, soslar ve dolgular dahil olmak üzere gıda ürünleride kullanılır. Ayrıca yaygın olarak et ve tavuk kesme işlemlerinde esmerleşme önlenmesinde kullanım yeri bulur.
SODYUM GLUKONAT Sodyum Glukonat Alkali ve konsantre alkali çözeltilerde mükemmel kompleks yapıcı özelliğiyle, set geciktirici, plastikleştirici/su azaltıcı ve acılık durdurucu olarak, sodyum glukonat gıda, kozmetik-deterjan, ilaç ve bir çok endüstride kullanım alanı bulur.
SODYUM METABİSÜLFİT Sodyum Metabisülfit Koruyucu ve renk açıcı olarak gıda ve tekstil sanayinde kullanılmaktadır. Sülfitleme ajanları özellikle kuru meyve, taze karides, kurutulmuş ve dondurulmuş patateste renk bozulmasını önlemektedirler.
SODYUM METASİLİKAT Sodyum Metasilikat Korozyon önleyici ajan olarak deterjanlarda ve sabunlarda, aşınmadan koruma amacıyla su şartlandırmada, boya ve pigmenler için koruyu olarak, endüstriyel ürünler (silika jet vs.) için hammadde olarak kullanılır.
SODYUM NİTRAT Sodyum Nitrat Sodyum nitrat gıda katkısı ve gübrelerde, piroteknik malzeme olarak, duman bombasının içeriğinde, katı roket itici yakıtı olarak kullanıldığı gibi, cam ve seramik sektöründe de kullanılır
SODYUM NİTRİT Sodyum Nitrit İpeklilerin ağartılmasında, tekstil terbiyesinde oksidasyon maddesi olarak kullanılan yükseltgen madde
SODYUM PERKARBONAT Sodyum Perkarbonat Okside edici ve ağartıcı ajan olarak, deterjanlarda ve ilaç preparatlarında kullanılır. Genellikle ağır görevli çamaşır deterjanlarında, tüm-doku ağartıcılarında, ahşap ve tekstil ağartıcılarında kullanılmaktadır. Ayrıca fıçı boya oksidasyonu ve halı temizleyicilerde de kullanılmaktadır
SODYUM SÜLFAT Sodyum Sülfat Toz deterjanlarda bir işleme (proses) yardımcısı ve bir doldurucu olarak, Kraft kağıt yapmak için ahşap hamur(macun) prosesi ve Erimiş cam prosesinde hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için bir ajan olarak kullanılır. Ayrıca tekstil boyama proseslerinde, boyanın düzgün bir şekilde nüfuz etmesi için bir düzeyleyici olarak; gıdada boyanın renk kuvvetini standardize edici olarak kullanılır