TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLARI

TEKSTİL YARDIMCI GENEL KİMYASALLARI

Ticari İsmi Kimyasal İsmi Açıklama
ALÜMİNYUM SÜLFAT Alüminyum Sülfat Boyanın çözünmeyecek şekilde elyafa tutunmasını sağlayan sabitleyici tuz
AMONYAK Amonyak % 25 Viskonun boyama ve baskı işlemlerinde,pamuk/polyester karışımlarının ön terbiyesinde, pigment baskı patında binderin erken polimerleşmesini önlemek amacıyla ve alkaliye dayanıklı elyafların boyanmasında kostik ve soda yerine kullanılan zayıf baz
AMONYUM SÜLFAT Amonyum Sülfat pH dengesini sağlamak için kullanılan tampon maddesi.
ASETİK ASİT Asetik asit % 80 PES için ön terbiyede, nötrleştirme işlemlerinde, Yün ve pamuk boyamada yıkama işlemlerinin nötralizasyonunda, PES boya ve baskısında ve yün banyolarında pH ayarlanmasında kullanılan zayıf asit
ASETON Aseton Laboratuvat tüplerinin temizliğinde kullanılan keton
BUTİL ASETAT Bütil Asetat Özellikle baskıda kullanılan blanket ve genel temizlik solventi
DİAMONYUM FOSFAT Diamonyum Fosfat Biyolojik arıtma işlemleri için kullanılan madde
ETİL ASETAT Etil Asetat Özellikle baskıda kullanılan blanket ve genel temizlik solventi
FORMİK ASİT Formik asit % 85 Yün boyamada, Su geçirmez kumaşların emdirilmesinde, bitim işlemlerinin pH ayarlanmasında, PES için ön terbiyede kullanılan zayıf asit
FOSFORİK ASİT Fosforik asit % 85 Baskıda fiksajda, yünün boyanmasında, güç tutuşurluk aprelerinde katalizör olarak kullanılan kuvvetli asit
GLİSERİN Gliserin Laboratuvar makinelerinde kullanılır aynı zamanda iplik aktarmada avivaj maddesi olarak kullanılan yağ bazlı ürün
HAFİF SODA Sodyum karbonat Lycra/polyester karışımlarının indirgen yıkamasında, reaktif boyamada yardımcı madde olarak, reaktif baskı patında pH ayarlayacısı olarak kullanılan orta kuvette baz
HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen Peroksit % 50 Tüm doğal ve rejenere selülozik elyafların ve karışımlarının ağartma işlemlerinde, genel amaçlı oksidasyon maddesi olarak ve yün boyamada egazlizasyonda kullanılan yükseltgen madde
HİDROKLORİK ASİT Hidroklorik asit % 32 Nötrleştirme işlemlerinde, boyama ve diğer kimyasal işlemlerde pH ayarlanmasında, Yünlü mamullerin karbonizasyonunda kullanılan kuvvetli asit
KALSİYUM KARBONAT Kalsiyum Karbonat Asit nötralizasyonunda kullanılan zayıf baz
LİKİT/PAYET KOSTİK Sodyum Hidroksit % 48-32 Pamuklu kumaşların merserizasyonunda, pamukluların ağartılmasında, selüloz esaslı mamullerin boyanmasında pH ayarlanmasında, polyester boyama sonrası indirgen yıkamada kullanılan kuvvetli baz
METİLEN KLORİT Metilen klorit Kir ve leke yıkama maddesi
OKZALİK ASİT Okzalik asit Pas sökücü olarak kullanılan zayıf asit
PEG 300-400 PEG 300-400 Laboratuvar makinelerinde kullanılan glikol
PERKLORETİLEN Perkloretilen Kir ve leke yıkama maddesi
POLİVİNİL ALKOL Polivinil Alkol Kumaşın finish işleminde kullanılan kenar kola hammaddesi
POTASYUM KARBONAT Potasyum Karbonat Küp boyarmadde baskı patlarında pH ayarlanmasında kullanılan zayıf baz
POTASYUM PERMANGANAT Potasyum Permanganat Denim kumaşların ağartılmasında, haslık yükseltme işlemlerinde, diğer kimyasalların laboratuvar analizlerinde kullanılan yükseltgen madde
SODYUM ASETAT Sodyum Asetat pH dengesini sağlamak için kullanılan tampon maddesi. Asetik asitin sodyum tuzu
SODYUM BİKARBONAT Sodyum Bikarbonat Viskonun boyama ve baskı işlemlerinde ve alkaliye dayanıklı elyafların boyanmasında kostik ve soda yerine kullanılan zayıf baz
SODYUM BİKROMAT Sodyum Bikromat Yün boyamada kullanılan yükseltgen madde
SODYUM HEGZAMETAFOSFAT Sodyum hegzametafosfat Kasar , pişirme ve boyama işlemleri için kompleks yapıcı madde
SODYUM HİDROSÜLFİT Sodyum Hidrosülfit Hatalı boyaların sökülmesinde ve aşındırma baskılarda, polyester elyafın indirgen yıkamasında, pamuk, poliamid, yün ve ipeğin ağartılmasında, pamuğun küp ve kükürt boyalarla boyanmasında kullanılan indirgen madde
SODYUM HİPOKLORİT Sodyum Hipoklorit Pamuk ve sentetik liflerde ağartıcı olarak, denim yıkamada ağartıcı olarak ve baskıda şablon soldurma işlemlerinde kullanılan yükseltgen madde
SODYUM KLORİT Sodyum Klorit Akrilik, poliamid, asetat ve pamuklu elyafların ağartılmasında kullanılan yükseltgen madde
SODYUM METABİSÜLFİT Sodyum Metabisülfit Denim yıkamada antiklorlama maddesi olarak kullanılan indirgen madde
SODYUM NİTRAT Sodyum Nitrat İpeklilerin ağartılmasında, tekstil terbiyesinde oksidasyon maddesi olarak kullanılan yükseltgen madde
SODYUM SİLİKAT Sodyum Silikat 2 / 3 modül Pamuklu elyafların ön terbiyesinde pas lekelerini önlemek için, reaktif boya ve baskı işlemlerinde ve kasar banyosunda ortamın bazikliğini artırmada kullanılan zayıf bir baz
SODYUM SÜLFAT Sodyum Sülfat Reaktif boyama banyosunda elektrolit olarak ve apre işlemlerinde dolgu olarak kullanılan tuz
SODYUM SÜLFÜR Sodyum Sülfür Pamuklu elyafın kükürt boyalarla boyanmasında kullanılan indirgen madde
SODYUM TİYOSÜLFAT Sodyum Tiyosülfat Ağartma sonrası hidrojen peroksiitin uzaklaştırlımasında ve mordan olarak kullanılan indirgen madde
SÜLFÜRİK ASİT Sülfürik asit % 98 Antiklorlama işleminden sonra baz artıklarının uzaklaştırılmasında, yünlü mamullerin karbonizasyonunda, haşıl sökmede, banyo pH ını ayarlanmasında, indigo boyanın çözünür hale getirilmesinde kullanılan kuvvetli asit
TARTARİK ASİT Tartarik asit Baskıda genel amaçlı olarak kullanılan zayıf asit
TEKNİK ÜRE Teknik Üre Baskıda kullanılan yardımcı higroskopik özellikli madde
TİYO ÜRE DİOKSİT Tiyoüre Dioksit Hatalı boyaların sökülmesinde ve aşındırma baskılarda, polyester elyafın indirgen yıkamasında, pamuk, poliamid, yün ve ipeğin ağartılmasında kullanılan indirgen madde
TRİKLORETİLEN Triklor Etilen Kir ve leke yıkama maddesi